Om Lindenborg Entreprenørafdeling


I Lindenborgs Entreprenørafdeling arbejdes der især med flis, råtræ og skovplantning. Vi tilbyder både enkeltopgaver og totalentrepriser.

Entreprenørafdelingen udfører bl.a. følgende opgaver:
- Skovning, køb og salg af flis
- Skovning og handel med råtræ
- Anlæg af skovkulturer
- Kulturpleje i skov
- Fjernelse af udgåede elmetræer i byer, ved kirker mv.
- Div. pasningsopgaver for private skovejere
- Etablering af beplantninger i parker og langs veje
- Etablering af alléer
- Etablering af hegn langs motorveje

Vi har arbejdet for eksterne skovejere i mange år, og med driften af Lindenborgs egne store skovområder er der hos os opbygget stor ekspertise for skovninger og salg af træ. Vores flisafdeling er meget omfattende og en af de større i Danmark.

 

Vi indgår altid aftaler om pris og mængde, inden arbejdet påbegyndes. Vores daglige arbejde med at passe Lindenborgs store skovområde er garant for godt og professionelt udført arbejde.

Kontakt Skovfoged Rasmus Bach Nielsen for yderligere oplysninger.

 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.