Rold Skovpart og Entreprenørafdeling

Skovfoged
Rasmus Lenchler Bach

20 60 86 71
RBN@lindenborg.dk

Kontakt Lindenborg Skovselskabs Entreprenørafdeling


Lindenborg Skovselskab A/S
Østergade 32
DK- 9510 Arden

Tlf. 98 56 13 06
Telefax 98 56 13 05

CVR-nr. 73 41 40 16
 

Bankforbindelse

Danske Bank, Aalborg
Reg.nr. 4368
Kontonr. 3201249090

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.