Flis

 

Lindenborg Skovselskab A/S har produceret flis siden 1985, hvor flisproduktionen startede i Danmark. Vi har således været med lige fra starten og har derfor stor erfaring med dette produkt.

Vi producerer flis af:
- 1. og 2. gangs tyndinger i nåletræ og løvtræ
-  Hugstaffald fra afdrifter og tyndinger
-  Energitræ af nåle- og løvtræ
-  Læhegn

Vores primære salg af flis går til varmeværker i hele Nordjylland.

Lindenborg Entreprenørafdeling køber alle typer træ til flisproduktion – hovedsageligt fra Himmerland. Vores lagerfaciliteter gør det muligt at sikre leverancer med tørt flis og som speciale tørt og soldet stokerflis. 

- Mindstesalg af flis er 80m³.

Vi indgår aftale om pris og mængder inden arbejdet påbegyndes, og er interesseret i arbejdsopgaver hvor den producerede flismængde ligger over 200 m³ pr. ejendom.

Kontakt Skovfoged Rasmus Bach Nielsen for et uforpligtende tilbud.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.