Plantning


Lindenborg Skovselskab A/S tilbyder at anlægge dine skovkulturer som totalentreprise. Dette indebærer sædvanligvis følgende:

- grenknusning
- evt. sprøjtning med round-up
- pløjning med jumboplov
- håndplantning af kvalitetsplanter fra egen planteskole

Vi sikrer dermed, at din skovkultur får de optimale startbetingelser. For at sikre din skovkultur mod insekter, ukrudt og vildtbid kan vi efter aftale foretage:

- snudebillesprøjtning
- hegning
- renholdelse af kulturen
- GPS-opmåling og korttegning

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.