Skovning af råtræ


Lindenborg Skovselskab A/S køber råtræ på rod. I kraft af koncernens eget savværk, egen afsætning af flis og kontakt til aftagere af special effekter kan vi altid tilbyde en fordelagtig pris på skovning af nåletræ. Vi råder over moderne skovningsmaskiner og dygtige maskinførere. 

Kontakt Skovfoged Rasmus Bach Nielsen for yderligere information.

Vi indgår aftale om pris og mængder, inden arbejdet påbegyndes, og vores daglige arbejde med at passe Lindenborgs store skovområde er garant for godt og professionelt udført arbejde.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.