Skovarbejder til A/S Lindenborg Skovselskab

Til vores skovselskab i Arden mangler vi lige nu en skovarbejder der vil være en del af Lindenborg skovdrift.

Læs mere om stillingen her.

Du er velkommen til at kontakte Skovfoged Rasmus Lenchler Bach hvis du har spørgsmål til stillingen.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.