Salg af brænde

Både private og virksomheder kan købe brænde direkte fra Lindenborgs skove - primært løvtræ. Brændet sælges opskåret i 2,0 – 2,7 eller 3m længde og placeres ved bilfast skovvej. Levering med vognmand kan arrangeres.

Afregning skal finde sted før afhentning/levering.
Savning og kløvning med maskine kan anvises.

Du er velkommen til at kontakte os og forhøre dig nærmere om priser og dine muligheder.

For salg af skåret, kløvet og tørt brænde i palletårne henviser vi til Rold Trælasthandel A/S.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.