Ledelse og administration

 

Adm. Direktør - Henrik Thorlacius-Ussing

Adm. Direktør
Henrik Thorlacius-Ussing

99 40 40 40
htu@lindenborg.dk

Økonomichef - Steen B. Jacobsen

Økonomichef
Steen B. Jacobsen

24 23 47 80
sbj@lindenborg.dk

Økonomiassistent - Lone Poulsen

Økonomiassistent
Lone Poulsen

41 91 97 52
lp@lindenborg.dk

Skovfoged - Rasmus Bjørnebo Neidhardt

Skovfoged
Rasmus Bjørnebo Neidhardt

41 91 97 43
rb@lindenborg.dk

Rold Skovpart og Entrepenørafdeling

Skovfoged - Rasmus Lenchler Bach

Skovfoged
Rasmus Lenchler Bach

20 60 86 71
rbn@lindenborg.dk

St. Arden Skovpart og Planteskole

Skovfoged - Daniel Pedersen

Skovfoged
Daniel Pedersen

20 60 86 76
dp@lindenborg.dk

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.