Om Lindenborg Planteskole


Lindenborg Skovselskab A/S har drevet planteskole siden begyndelsen af 1950'erne. I dag dyrkes der nåletræsarter til skovbruget med hovedvægt på nordmannsgran til juletræer. Ved at have egen planteskole sikrer Lindenborg Skovselskab sig en stabil høj kvalitet af juletræsplanter til vores store juletræsproduktion. Derudover er Lindenborg Planteskole leveringsdygtig i planter til skov og landskab til både private og erhvervskunder.

Lindenborg Planteskole er medlem af Skovplanteringen. Dette betyder, at vi efterlever Skovplanteringens sorteringsvejledninger og forretningskodex. Dette er bl.a. med til at sikre friske kvalitetsplanter, der er dyrket med den nyeste viden inden for området.

Lindenborg Planteskole er endvidere medlem af Danske Planteskoler. På baggrund af dette kan vi tilbyde faglig kvalificeret og opdateret rådgivning.

Vores plantefrø køber vi hos branchens bedste frøleverandører, og vi går ikke på kompromis med frøkvalitet og herkomst.

Find vej til Lindenborg Planteskole.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.