St. Arden Skovpart og Planteskole

Skovfoged - Daniel Pedersen

Skovfoged
Daniel Pedersen

20 60 86 76
dp@lindenborg.dk

Kontaktoplysninger til Lindenborg Planteskole


Lindenborg Planteskole
Haverslevvej 13
DK - 9510 Arden

Telefax 99 40 40 41

CVR-nr. 73 41 40 16
 

Bankforbindelse

Danske Bank, Aalborg afdeling
Reg.nr. 4368
Kontonr. 3201249090
 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.