Gode råd om plantevalg, håndtering og plantning

Før valg af plante er det vigtigt at vide herkomsten, også kaldet proveniensen af frøet. Det er nemlig frøets oprindelse, der danner baggrund for plantens sundhed, vækstkraft og form. Proveniensen fortæller også, om planten vil kunne trives på den jordbund og i det klima, den skal plantes i. Få mere information ved at klikke her.

Efter modtagelse af planterne er det vigtigt:
- at planterne anbringes skyggefuldt og koldt.
- at sækkene ikke stables.
- at planterne ikke står mere end 1-2 dage i sækkene i 
  august-oktober samt maj-juni, før de plantes. 
- at der ikke kommer vand i sækkene, hvis planterne 
  skal opbevares længere end et par dage eller skal på 
  køl.
- at sækkene lukkes, efter de planter der skal bruges er 
  taget op.
- at rødderne ikke tørrer ved f.eks. eksponering i sollys 
  eller vind.

Du kan få flere råd om plantning her.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.