Historien om Lindenborg Skovselskab A/S


I 1991 blev Lindenborg Skovselskab A/S etableret som et selvstændigt selskab under Lindenborg Gods A/S. Lindenborgs skove havde indtil da været drevet som en afdeling under Lindenborg Gods.

Lindenborg Skovselskab A/S driver moderne produktionsskovbrug i skovene under Lindenborg Gods A/S. I alt drejer det sig om 3676 ha i Rold Skov og Oudrup Plantage på 161 ha. Skovene vokser hvert år med ca. 40 - 45.000 m³ træ, hvoraf de ca. 35.000 m³ bliver fældet. Produktionen af råtræ er primært koncentreret om gran, der anvendes til konstruktionstræ i huse m.m.


Udover at stå for driften af skovene var strategien, at Lindenborg Skovselskab A/S skulle udvikle aktiviteter inden for den grønne sektor. Dette er forløbet særdeles positivt og skovselskabet udfører i dag en bred vifte af opgaver som f.eks.:

- Skovning, køb og salg af flis
- Skovning og handel med råtræ
- Anlæg af skovkulturer
- Kulturpleje i skov
- Fjernelse af udgående elmetræer i byer, ved kirker mm.
- Div. pasningsopgaver for private skovejere
- Etablering af beplantninger i parker og langs veje
- Etablering af alléer
- Etablering af hegn langs motorveje

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.