Vision


Lindenborg Skovselskab A/S skal til stadighed passe skovene under Lindenborg Gods A/S ud fra kommercielle og moderne principper. Dette skal gøres således at skovene, såvel på kort som på lang sigt, sikrer en høj og stabil indtjening - selvfølgelig under hensyntagen til de betydelige naturværdier som skovene rummer.

Derudover skal skovselskabet, med baggrund i vores egne krav til skovdrift, også kunne tilbyde andre skovejere og ejere af grønne områder økonomisk attraktive og originale løsninger på næsten alt inden for den grønne sektor omfattende bl.a. flishåndtering, skovning, plantning m.v.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.