Skoven

Lindenborg Skovselskab A/S driver moderne produktionsskovbrug i skovene under Lindenborg Gods A/S. I alt drejer det sig om 3676 ha i Rold Skov og 161 ha i Oudrup Plantage.

Læs mere

Entreprenør

Lindenborg Entreprenørafdeling kan hjælpe dig med at få mest ud af din skov. Vi har altid gode priser på råtræ og flis.

Læs mere

Planteskole

Lindenborg Planteskole producerer kvalitetsplanter til skov- og landskabsbrug. Vi leverer friskoptagne planter til aftalt tid og til gode priser.

Læs mere

Om Lindenborg Planteskole

Lindenborg Skovselskab A/S har drevet planteskole siden begyndelsen af 1950'erne. I dag dyrkes der nåletræsarter til skovbruget med hovedvægt på nordmannsgran til juletræer. Ved at have egen planteskole sikrer Lindenborg Skovselskab sig en stabil høj kvalitet af juletræsplanter til vores store juletræsproduktion.

Læs mere

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.